biserlogo

Principi djelovanja

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Misija: žene za žene

Pomoći i podržati one koje su preživjele masovno silovanje i genocid u Bosni i Hercegovini da nastave svoje živote u miru i dostojanstvu.

  1. Ponuditi pomoć socijalno najugroženijim ženama
  2. Ponuditi ograničenu podršku za kasnije osamostaljivanje
  3. Agora za žene, socijalna inkluzija žena u vlastitim centrima
  4. Organizacija mreže
  5. Integrativni pristup
home biser trauma ozenama karadzic rusenje muskaracizena projekti novosti

LOKACIJA / LAGE / LOCATION

sarajevo

KONTAKT
Centralni ured / Main office

Kasindolska 23, 71000 Sarajevo

Telefon: 033/264-730

Fax: +387 33 225 115

e-mail 1: biserinternational@gmail.com

email 2: urbfor@bih.net.ba

 

 

BISER Sarajevo

Kasindolska 23, 71000 Sarajevo

tel: 033/264-730

travnik

BISER Travnik

Ilhamijina 15/a, 72270 Travnik

tel: 030/540-830

tuzla

BISER Tuzla

Batva 53, 75000 Tuzla

tel: 035/288-244

tabla

BISER International e.V.

Rheinstraße 79, D-65185 Wiesbaden