HOME
home biser trauma ozenama karadzic rusenje muskaracizena projekti novosti

KONTAKT
Centralni ured/Main office


Kasindolska cesta 23, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

telefon: +387 33 264 730

e-mail 1: biserinternational@gmail.com

e-mail 2: urbfor@bih.net.ba

Kontakt osoba: Eldina Mehić

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Biser je internacionalna inicijativa žena Bosne i Hercegovine.

Organizacija je nazvana po romantičnom i tradicionalnom nakitu bosanske žene, simbolu suza.